Chi tiết tin

Tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện năm 2023

Ngày 22-23/8/2023 tại trường THCS Trà Mai và Trung tâm Chính trị huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục huyện

Thực hiện Kế hoạch số 367/KH-PGDĐT ngày 16/8/2023 của Phòng GDĐT huyện Nam Trà My về Tổ chức Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện năm 2023.

 Ngày 22-23/8/2023 tại trường THCS Trà Mai và Trung tâm Chính trị huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục huyện.

Chương trình bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đoà tạo huyện nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện : Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kết quả đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Tiếp tục học tập nội dung chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết quả đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX. Triển khai Kế hoạch số 100KH/HU về nội dung chuyên đề năm 2023 của huyện về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng số CB-GV-NV được bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 hơn 715 người. Kết thúc lớp Bồi dường học viên sẽ viết bài thu hoạch nội dung kết hợp giữa lý luận và thực tiễn công tác để làm sâu sắc, hiệu quả trong quá trình nhận thức bồi dưỡng lý luận chính trị của bản thân qua đó công tác tốt và đóng góp nhiều hơn cho ngành trong thời gian đến.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng chính trị hè 2023Thầy giáo : Nguyễn Văn Nhị - Phó trưởng Phòng GD&ĐT, phó Ban tổ chức phát biểu khai mạc

   

      

Tác giả: Nguyễn Nhị

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

 • Hội thi "Bé cùng trổ tài" trường MG Trà Nam

 • Nguyễn Văn Chương

 • Tập thể CBCC Phòng GD&ĐT

 • Hội diễn văn nghệ Ảnh: Trường Kim Đồng

 • Ảnh

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My

 • PGD Nam Trà My
    
Ý kiến bạn đọc

Liên kết web

BẢN QUYỀN THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.6271117 - Email: pgdntmy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)