Văn bản pháp quy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số 17/TB-PGDĐT 16/04/2024 V/v cung cấp báo giá thiết bị phục vụ công tác dạy học, thiết bị phục vụ bán trú và thiết bị chuyển đổi số theo tiểu dự án 1- dự án 5 trên địa bàn ...
Số 15/TB-PGDĐT 08/04/2024 V/v cung cấp báo giá thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
60/TM-PGDĐT 08/03/2024 Thư mời báo giá mua sắm sữa trong bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Nam Trà My
105/TB-PGDĐT 01/03/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My
4709/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Tài liệu hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi, giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông
28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Điều lệ trường tiểu học
21/2020/TT-BGDĐT 31/07/2020 Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Giáo dục
Số 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT: Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
28/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, PT công lập
29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, PT công lập
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Quy định tiêu chuẩn, đk, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, phổ thông công lập
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

BẢN QUYỀN THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.6271117 - Email: pgdntmy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)