Văn bản pháp quy

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page size:
select
 34 items in 2 pages
Số 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT: Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
28/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, PT công lập
29/2017/TT-BGDĐT 30/11/2017 Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, PT công lập
20/2017/TT-BGDĐT 18/08/2017 Quy định tiêu chuẩn, đk, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GV MN, phổ thông công lập
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
2699/CT-BGDĐT 08/08/2017 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 ngành giáo dục
2573/QĐ-UBND 19/07/2017 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của UBND tỉnh Quảng Nam đối với GDMN,GDPT và GDTX
2071/QĐ-BGDĐT 16/06/2017 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với GDMN, GDPT và GDTX
22/2016/TT-BGD ĐT 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của ...
Số 2304/QĐ-UBND 29/06/2016 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, GDPT và GDTX tỉnh Quảng Nam
Số 08/2016/TT-BGD&ĐT 28/03/2016 Quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo ...
Số 07/2016/TT-BGD&ĐT 22/03/2016 Thông tư quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trinh, thủ tục kiểm tra công nhận PCGD,XMC
Thông tư số 11/2015/TTLT-BDG&ĐT-BNV 29/05/2015 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ...
424/UBND-VP 23/06/2015 V/v triển khai kết nối mạng Internet tốc độ cao (FTTH)
Số: 01/2015/TTLT-BNV-BTC 14/04/2015 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ
100/TB-PGD&ĐT 14/05/2015 Thông báo thời gian tổ chức hội nghị trực báo giữa UBND huyện, các ngành liên quan với các đơn vị trường học
95/KH-PGDĐT 13/05/2015 Kế hoạch thời gian kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi năm 2015
1578/QĐ-UBND 06/05/2015 Thực hiện mức chi hỗ trợ và phụ cấp cho người làm công tác phổ cập-XMC trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
88/PGD&ĐT 04/05/2015 Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2014 - 2015
06/2015/BGD ĐT-BNV 16/03/2015 Thông tư quy định khung vị trị việc làm và định mức người làm việc trong cơ sở GDMN công lập

BẢN QUYỀN THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.6271117 - Email: pgdntmy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)