Văn bản pháp quy

Loại văn bản: Công Văn
Cơ quan ban hành: Huyện Nam Trà My
Số/Ký hiệu: 04/TB-HĐTDVC
Ngày ban hành: 02/12/2022
Người ký: Võ Đăng Thuận
Ngày hiệu lực: 02/12/2022
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 và tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022 và danh mục tài liệu
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QD 2738 UBND huyen- Dieu chinh thong tin thi sinh tai QD 2542 (DTTS) (1).signed.pdf[ Tải về ]1.07 Mb
File thứ 2:QD 2575 Phe duyet bo sung thi sinh du dieu kien vong 2.signed.pdf[ Tải về ]1.07 Mb
File thứ 3:TB 04 HDTD - Danh sach thi sinh du dieu kien du tuyen vong 2 ky tuyen dung vien chuc 2022.pdf[ Tải về ]413.75 Kb
File thứ 4:QD 2542 phe duyet danh sach thi sinh du dieu kien du thi vong 2.signed.pdf[ Tải về ]1.07 Mb
File thứ 5:QD 2542 DANH SACH THI SINH DU DIEU KIEN DU THI VONG 2 (kem theo QD UBND huyen).signed.pdf[ Tải về ]2.43 Mb
File thứ 6:1. GV MAM NON - D.MUC TAI LIEU ON THI VONG 2.signed.pdf[ Tải về ]1.09 Mb
File thứ 7:2. GV TIEU HOC - DANH MUC TAI LIEU ON THI VONG 2-GV.signed.pdf[ Tải về ]1.12 Mb
File thứ 8:2.1 GV TIENG ANH TIEU HOC - DANH MUC TL ON TAP.pdf[ Tải về ]690.36 Kb
File thứ 9:3. GV THCS - DANH MUC TAI LIEU - DE CUONG ON THI VONG 2.signed.pdf[ Tải về ]1.1 Mb
File thứ 10:3.1. GV TIENG ANH THCS - DANH MUC TL ON THI.signed.pdf[ Tải về ]1.11 Mb
File thứ 11:4. NV KE TOAN VIEN - DANH MUC TAI LIEU ON THI VONG 2.signed (1).pdf[ Tải về ]1.11 Mb

Nội dung trích yếu :
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022 và danh mục tài liệu


BẢN QUYỀN THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRÀ MY - QUẢNG NAM
Địa chỉ: Thôn 1 Xã Trà Mai , huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 0235.6271117 - Email: pgdntmy@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)